Veel gestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden?
Er zijn vele mogelijkheden die het stukadoorsbedrijf voor u kan realiseren.
Er kan gedacht worden aan:
-spachtelputz
-wanden klaar maken voor behang
-wanden klaar maken om te sauzen
-sierlijsten aanbrengen
-gipsplaten repareren (de naad tussen de gipsplaten opvullen, zodat er een strakke wand ontstaat of
het dichten van schroefgaten)
-schuurwerk (veelal aangebracht op plafonds)

Waarom zijn er twee BTW tarieven

De overheid heeft besloten dat er in de stukadoorsbranche en schilderbranche gewerkt mag worden
met twee BTW tarieven. Voor huizen die ouder zijn dan 2 jaar mag het lage BTW tarief van 6%
gehanteerd worden. Wanneer uw pand in aanmerking komt voor het tarief van 6% dient een volledig
ingevulde ouderdomsverklaring in het bezit van het stukadoorsbedrijf te zijn. De stukadoor zorgt
voor een ouderdomsverklaring die u in kunt vullen.

Blijft het tarief van 6% BTW

Even zag het er naar uit dat het 6% tarief ging verdwijnen. De overheid heeft dit bij wijze van
experiment ingevoerd. Het onderzoek naar de baten van dit percentage is echter nog niet afgerond.
Zolang dit nog niet bekend is zal het tarief van 6% gehanteerd mogen worden.

Wat kost het mij

De prijs van stukadoorswerkzaamheden is van vele factoren afhankelijk.
-Wat zijn uw wensen
-Wat is de staat van de ondergrond
-Moet er gebruik gemaakt worden van stuc-profielen
-Is de opdracht bewerkelijk
Het vrijwel niet mogelijk om zonder tekeningen of bezichtiging een opgave van prijs te doen. Een
offerte aanvragen kan uiteraard altijd kosteloos en zonder verplichtingen.